اصفهان شرق

حقابه طبیعت برای توسعه صنعت به تاراج رفت/ احیای گاوخونی به مراتب آسان تر از دریاچه ارومیه است

کدخبر: 52061
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ در ساعت ۱۹:۰۹

به گزارش اصفهان شرق: دکتر عیسی کلانتری مهمان ویژه ی همایش تالاب ها در شهر ورزنه بود و بر این اساس طی گفتگوبا اصفهان شرق به مسائل مرتبط با تالاب و وضیعت خشکسالی شرق اصفهان پاسخ داد.
اصفهان شرق: با توجه به وضیعت بحرانی اصفهان بحث انتقال آب به یزد با چه راهکاری ادامه می یابد؟
از 1 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آبی که از زاینده رود مورد بهره برداری قرار می گیرد تقریبا 80 میلیون متر مکعب به یزد انتقال می یابد و 900 میلیون متر مکعب آن سهم اصفهانی ها می شود بر این اساس یزد از این میزان آب جهت شرب استفاده برده و صنعت در این انتقال آب سهمی ندارد.
اصفهان شرق: نظر شما در خصوص وضیعت تالاب گاو خونی چیست؟
تالاب گاو خونی مرده است و آبی در آن موجود نیست و در این خصوص می بایست حقابه اش بر گردد. 140 میلیون متر مکعب سهم تالاب است که با صرفه جویی 25 درصدی در مصرف بالا دست که شامل اصفهان و بخشی از چهار محال بختیاری است می توان بعد از2 سال احیای تالاب و بهره بردن کشاورزان شرق را شامل شد.
اصفهان شرق: چه مقایسه ای در خصوص احیای دریاچه ی ارومیه و تالاب گاو خونی بر اساس اطلاعات در این دو حوضه خواهید داشت؟
در حوضه ی دریاچه ارومیه دولت تصمیم گرفت 40 در صد صرفه جویی را در دستور کار خود قرار دهد ولی مسلما با 25 درصد صرفه جویی در بالا دست زاینده رود نیازی به انتقال آب از استانی دیگر نیست و در این صورت تالابی زنده و عدم مهاجرت و تخلیه از شهرهای شرق اصفهان را خواهیم دید.
مدیریت آب می بایست تصمیم بگیرد تا مصارف اضافی در بالا دست کاهش یابد و نیاز کشاورزان شرق اصفهان برطرف شود.
اصفهان شرق: به نظر شما نباید طرح احیای تالاب همانند دریاچه ارومیه طرح ملی برای پیگیری های بعدی شود؟
در رابطه با تالاب گاوخونی طرح مدیریت یک پارچه آب موجود است منتها تصمیم گیری صحیح در حوضه ی زاینده رود عامل مهمی در احیای دوباره شاخص محیط زیست است. برخی اذعان می کنند که باید آب از کارون منتقل شود ولی در این خصوص باید 20 سال منتظر احیای تالاب باشیم و این در صورتی است که با صرفه جویی و مدیریت صحیح مصرف می توان بعد از 2 سال شاهد احیای تالاب بود.
اصفهان شرق: اهمیت تالاب را ذ کر کنید همه ی تالاب های کشور مهم است؟

ما حدود 15 تا 16 تالاب همانند گاو خونی داریم که همگی در خشکی به سر می برند هامون، جازموریان، بختگان،هور العظیم و دیگر تالاب ها خشکیده اند و حقیقت این است که حق تالاب ها توسط مردم برداشت شده است. مردم برای توسعه صنعت و کشاورزی آب طبیعت را دزدیده اند و با اقداماتی نظیر سد سازی تهدیدی بزرگ برای محیط زیست شده اند. پراکنده شدن ریزگرد ها و املاح نمکی و تغییر ساختار اکو لوژی از عواقب خشکی تالاب گاو خونی است و رسیدگی به تالاب ها متاسفانه دیر شده است.
اصفهان شرق: نظر شما در خصوص طرح بن بروجن و بحران های پیش روی اصفهان چیست؟
این مرز ها سیاسی هستند که در اطراف استان ها می کشند و از مشکلات این است که ما حوزه مدیریت آب ریز را با حوزه های سیاسی مخلوط کردیم.
مصیبت مناطق آبریز ما مشخص کردن حد و مرز و استانی کردن این حوزه است و در این خصوص با مشکلات عدیده ای رو به رو هستیم .
اصفهان شرق: آیا ما نباید خروجی آب از حوضه ی زاینده رود به استان های همجوار را کاهش دهیم تا حداقل آب این دریاچه صرف داخل استان شود؟
دولت طی قانون توزیع عادلانه ی آب می تواند تخصیص آب را با دادن خسارت کم کند طی قیمت عادلانه ی روز حق حقابه دار را بدهد و همچنین با صرفه جویی بالا دست برخی مشکلات استان را حل کند و در خصوص برخی خروجی های آب اعم از انتقال آب به یزد این آب صرف شرب مردم است و دولت می بایست آب شرب مردم را تامین کند.
اصفهان شرق: شما دبیر احیای گاو خونی بودید و در آن زمان مصوبات شورای عالی آب به تصویب رسید و عملی نشد، حق اصفهان در این خصوص چیست؟
شما می بایست مدیریت یک پارچه آب را از دولت بخواهید و بنده با همه ی مردم هم نظر هستم کسی حق ندارد کشاورزی شرق را بخشکاند در حالی که بالا دستی ها می خواهند کارخانه و باغ بادام ایجاد کنند.
دولت باید برنامه ریزی صحیح برای مدیریت حوضه ی زاینده رود داشته باشد.
در این خصوص صادقی دبیر خانه کشاورز استان اصفهان به خبرنگار اصفهان شرق گفت: دعوت از مسئولین و شنیدن مشکلات استان اصفهان از موارد مورد توجه خانه کشاورز استان است و در خصوص 25 در صد صرفه جویی در بالا دست حوضه زاینده رود می بایست استاندار اصفهان به دلیل اینکه مجری قانون در استان می باشند وارد عمل شوند و پیگیر این مطالبه باشند .