اصفهان شرق

امامزاده عبدالعزیز شاهتور میزبان دلسوختگان اهل بیت بود/ تصاویر

کدخبر: 46586
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ در ساعت ۲۰:۱۰

به گزارش خبرنگار اصفهان شرق از شاهتور: ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ روستای شاهتور و روستاهای همجوار شاهتور ﺩﺭ ﺭﻭﺯ28 ﻣﺎﻩ ﺻﻔﺮ ﻭ ﺭﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ(ص) ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ(ع) ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋزاداری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ سنگ رأس الحسین(ع) ﺣﺮﮐﺖ کردند.

ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ(ص) ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ و عزاداری در آن مکان ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺳﻴﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍ ﺩﺭ امام زاده عبدالعزیز(ع) ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ و بعد از نماز ظهر نهار را در آنجا صرف کردند.

AA E EE F I J N Q QQ R RRRT S T U V VV W WW X Y Z