اصفهان شرق

گره شهر روياها را با دندان باز نكنيم

کدخبر: 41196
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ در ساعت ۱۸:۰۰

به گزارش اصفهان شرق؛ مهندس گلستان نژاد با بيان اين مطلب گفت: شوراي اسلامي شهر اصفهان ۱۵ مردادماه سال جاري نرخ جديد بليت شهر روياها را تصويب كرد و شهرداري به همين منظور مكاتبات متعددی با چيني ها انجام داد.
وي با اشاره به ارسال نامه شهرداري به شورا در تاريخ ۳۰ مردادماه سال جاري تصريح كرد: در اين نامه درخواست برگزاري جلسه اي براي مكاتبات و مذاكرات با چيني ها به عنوان شريك خارجي شهر روياها شده بود كه متاسفانه به اين نامه پاسخي داده نشد.
نماينده شهرداري در شوراي اسلامي شهر اصفهان به ارسال نامه ديگري به شورا در خصوص مذاكرات حضوري با چيني ها اشاره و اضافه كرد: ۲۶ شهريورماه سال جاري نامه ديگري براي عزیمت تعدادی از اعضاي شورا براي سفر به چين از سوي شهرداري ارسال شد اما مجددا جوابي داده نشد.
وي از ارسال نامه سوم در طي چند روز گذشته براي در نظر گرفتن راهكاري براي مذاكره به شريك خارجي شهر روياها به شورا سخن به ميان اورد و اذعان داشت: متاسفانه به نامه سوم نيز پاسخي داده نشده است.
گلستان نژاد با تاكيد بر اين كه شهرداري هيچ هراس و نگراني از تحقيق و تحفص از شهر روياها ندارد افزود: اما بايد در نظر گرفته گره اي كه با دست مي توان باز كرد با دندان باز نكنيم و مي توان با برگزاري جلساتی بين شورا و شهرداري راهكاري براي اين موضوع در نظر بگيريم و اين مسئله را حل نماييم.
وي با تاكيد بر اين كه راه اندازي شهر روياها اولين تجربه شهرداري اصفهان است و نبايد اين طرح را با تلخي و شكست روبه رو كنيم بيان كرد: مي توان به غير از تحقيق و تفحص راه حل ديگري را در نظر گرفت تا پيامدهايي از جمله دعواي حقوقي نداشته باشد.
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان با بيان اين كه تعيين نرخ بليت شهر روياها به هيچ وجه با نظر صد درصد چيني ها نبوده است ادامه داد: قيمت چيني ها خيلي بالاتر از نرخ فعلي بوده بر اساس مذاكرات انجام شده اين نرخ تعيين شده است.

منبع: ايمنا