سرویس: اجتماعی ۱۰:۱۸ - دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان اعلام کرد

آخرین قیمت گوشت گوسفند و گوساله/انتقاد از واردات بی‌رویه گوشت‌های خارجی

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان، آخرین قیمت گوشت گوسفند و گوساله را اعلام کرد.

به گزارش اصفهان شرق؛اصغر پورباطنی با بیان اینکه طی چند ماه گذشته قیمت گوشت قرمز اندکی افزایش داشته است، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته قیمت خرید گوشت از کشتارگاه‌ها افزایش داشته، اما هنوز این افزایش قیمت را به بازار انتقال نداده‌ایم.

وی افزود: گوشت گوسفندی کیلویی یک هزار تومان افزایش داشته، اما گوشت گوساله به قیمت هر کیلو ۲۷ هزار تومان باقی مانده است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت گوشت براساس قیمت آلایش‌ها تعیین می‌شود، کاهش در قیمت آلایش‌ها سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه آلایش شامل روده، پوست، کله و … گوسفند می‌شود، اضافه کرد: قیمت هر کیلو پوست گوسفند که چند ماه گذشته برابر ۳۰ هزار تومان بود در حال حاضر به نصف کاهش یافته است، همچنین کله گوسفند نیز از ۲۶ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است و این سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

پورباطنی با اشاره به اینکه قیمت گوشت هنوز برای مصرف کننده افزایش نداشته است، بیان کرد: امیدواریم که مجبور به این کار نشویم، اما در صورت نیاز امکان افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو یک هزار تومان وجود دارد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان یک استان مصرفی است و خود تولید دام ندارد، یادآور شد: واردات گوشت‌های خارجی نیز توسط اشخاص و گروه‌های خاصی انجام می‌شود که زیر نظر اتحادیه نیست و ما اطلاعی نداریم.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان عنوان داشت: واردات گوشت‌های خارجی می‌تواند به کنترل بازار و تورم کمک کند، اما واردات بی‌رویه آن سبب بروز مشکل برای فروشندگان گوشت‌های داخلی می‌شود.

این مسئول در پایان تشریح کرد: همچنین فعالیت بازارهایی که هر نوع گوشتی به صورت غیرقانونی به صورت مخلوط و با قیمت پایین می‌فروشند، سبب شده تا به واحدهای صنفی که زیر نظر اتحادیه هستند لطمه وارد شود.

انتهای پیام
منبع:فارس

اصغر پورباطنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان اینکه طی چند ماه گذشته قیمت گوشت قرمز اندکی افزایش داشته است، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته قیمت خرید گوشت از کشتارگاه‌ها افزایش داشته، اما هنوز این افزایش قیمت را به بازار انتقال نداده‌ایم.

وی افزود: گوشت گوسفندی کیلویی یک هزار تومان افزایش داشته، اما گوشت گوساله به قیمت هر کیلو ۲۷ هزار تومان باقی مانده است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت گوشت براساس قیمت آلایش‌ها تعیین می‌شود، کاهش در قیمت آلایش‌ها سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه آلایش شامل روده، پوست، کله و … گوسفند می‌شود، اضافه کرد: قیمت هر کیلو پوست گوسفند که چند ماه گذشته برابر ۳۰ هزار تومان بود در حال حاضر به نصف کاهش یافته است، همچنین کله گوسفند نیز از ۲۶ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است و این سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

پورباطنی با اشاره به اینکه قیمت گوشت هنوز برای مصرف کننده افزایش نداشته است، بیان کرد: امیدواریم که مجبور به این کار نشویم، اما در صورت نیاز امکان افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو یک هزار تومان وجود دارد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان یک استان مصرفی است و خود تولید دام ندارد، یادآور شد: واردات گوشت‌های خارجی نیز توسط اشخاص و گروه‌های خاصی انجام می‌شود که زیر نظر اتحادیه نیست و ما اطلاعی نداریم.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان عنوان داشت: واردات گوشت‌های خارجی می‌تواند به کنترل بازار و تورم کمک کند، اما واردات بی‌رویه آن سبب بروز مشکل برای فروشندگان گوشت‌های داخلی می‌شود.

این مسئول در پایان تشریح کرد: همچنین فعالیت بازارهایی که هر نوع گوشتی به صورت غیرقانونی به صورت مخلوط و با قیمت پایین می‌فروشند، سبب شده تا به واحدهای صنفی که زیر نظر اتحادیه هستند لطمه وارد شود.

انتهای پیام

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930609001174#sthash.OYh5zuKi.dpuf

اصغر پورباطنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان اینکه طی چند ماه گذشته قیمت گوشت قرمز اندکی افزایش داشته است، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته قیمت خرید گوشت از کشتارگاه‌ها افزایش داشته، اما هنوز این افزایش قیمت را به بازار انتقال نداده‌ایم.

وی افزود: گوشت گوسفندی کیلویی یک هزار تومان افزایش داشته، اما گوشت گوساله به قیمت هر کیلو ۲۷ هزار تومان باقی مانده است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت گوشت براساس قیمت آلایش‌ها تعیین می‌شود، کاهش در قیمت آلایش‌ها سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه آلایش شامل روده، پوست، کله و … گوسفند می‌شود، اضافه کرد: قیمت هر کیلو پوست گوسفند که چند ماه گذشته برابر ۳۰ هزار تومان بود در حال حاضر به نصف کاهش یافته است، همچنین کله گوسفند نیز از ۲۶ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است و این سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

پورباطنی با اشاره به اینکه قیمت گوشت هنوز برای مصرف کننده افزایش نداشته است، بیان کرد: امیدواریم که مجبور به این کار نشویم، اما در صورت نیاز امکان افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو یک هزار تومان وجود دارد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان یک استان مصرفی است و خود تولید دام ندارد، یادآور شد: واردات گوشت‌های خارجی نیز توسط اشخاص و گروه‌های خاصی انجام می‌شود که زیر نظر اتحادیه نیست و ما اطلاعی نداریم.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان عنوان داشت: واردات گوشت‌های خارجی می‌تواند به کنترل بازار و تورم کمک کند، اما واردات بی‌رویه آن سبب بروز مشکل برای فروشندگان گوشت‌های داخلی می‌شود.

این مسئول در پایان تشریح کرد: همچنین فعالیت بازارهایی که هر نوع گوشتی به صورت غیرقانونی به صورت مخلوط و با قیمت پایین می‌فروشند، سبب شده تا به واحدهای صنفی که زیر نظر اتحادیه هستند لطمه وارد شود.

انتهای پیام

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930609001174#sthash.OYh5zuKi.dpuf

وی افزود: گوشت گوسفندی کیلویی یک هزار تومان افزایش داشته، اما گوشت گوساله به قیمت هر کیلو ۲۷ هزار تومان باقی مانده است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت گوشت براساس قیمت آلایش‌ها تعیین می‌شود، کاهش در قیمت آلایش‌ها سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه آلایش شامل روده، پوست، کله و … گوسفند می‌شود، اضافه کرد: قیمت هر کیلو پوست گوسفند که چند ماه گذشته برابر ۳۰ هزار تومان بود در حال حاضر به نصف کاهش یافته است، همچنین کله گوسفند نیز از ۲۶ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است و این سبب شده تا قیمت گوشت افزایش یابد.

پورباطنی با اشاره به اینکه قیمت گوشت هنوز برای مصرف کننده افزایش نداشته است، بیان کرد: امیدواریم که مجبور به این کار نشویم، اما در صورت نیاز امکان افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو یک هزار تومان وجود دارد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان یک استان مصرفی است و خود تولید دام ندارد، یادآور شد: واردات گوشت‌های خارجی نیز توسط اشخاص و گروه‌های خاصی انجام می‌شود که زیر نظر اتحادیه نیست و ما اطلاعی نداریم.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان عنوان داشت: واردات گوشت‌های خارجی می‌تواند به کنترل بازار و تورم کمک کند، اما واردات بی‌رویه آن سبب بروز مشکل برای فروشندگان گوشت‌های داخلی می‌شود.

این مسئول در پایان تشریح کرد: همچنین فعالیت بازارهایی که هر نوع گوشتی به صورت غیرقانونی به صورت مخلوط و با قیمت پایین می‌فروشند، سبب شده تا به واحدهای صنفی که زیر نظر اتحادیه هستند لطمه وارد شود.

انتهای پیام

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930609001174#sthash.OYh5zuKi.dpuf

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.