اصفهان شرق

اولین موزه مردم شناسی شرق اصفهان در شهر محمدآباد/ تصاویر

کدخبر: 29471
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ در ساعت ۰۸:۲۲

به گزارش اصفهان شرق: خانه سرهنگ در قلعه قدیمی محمدآباد جرقویه با عنوان نخستین بخش این قلعه بازسازی و به عنوان موزه مردم شناسی شرق اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت.

Vater-1 Vater-Mark456 Vater-Mark5655 Vater-Mark253 Vater-Mark232 Vater-Mark233 Vater-Mark23 Vater-Mark65 Vater-Mark45322 Vater-Mark88686 Vater-Mark145236 Vater-Mark855258 Vater-Mark4021021 Vater-Mark43526 Vater-Mark1232112322 Vater-Mark120120120 Vater-Mark978645312 Vater-Mark88888888 Vater-Mark4243547637 Vater-Mark111112222 Vater-Mark45575757 Vater-Mark520025520 Vater-Mark4563210258 Vater-Mark412032122427 Vater-Markییی Vater-Mark42002544520 Vater-Mark42002145632 عکس1 Vater-Mark65325625555 Vater-Mark86868686868