اصفهان شرق

برق جان جوان حسن آبادی را گرفت

کدخبر: 21228
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ در ساعت ۱۵:۱۵

به گزارش خبرنگار اصفهان شرق از جرقویه علیا: نزدیک غروب دیروز مرحوم محمد منصوری فرزند علی در محل کار خود در حال کندن چاه به دلیل بی احتیاطی در حمل کابل برق جان خود را از دست داد.

مرحوم منصوری بعد از اتمام کارش از چاه بیرون آمده و اقدام به جمع کردن کابل برق نمود و به علت  خیس بودن بدنش  و برخورد به قسمت بدون روپوش کابل برق دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داد.

قابل ذکر است در همان موقع اورژانش 115 حسن آباد در محل حاضر شد ولی بعلت شدید بودن برق گرفتگی نامبرده جانش را از دست داده بود.