اصفهان شرق

اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان روستاییان کشور

کدخبر: 207104
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در ساعت ۱۳:۲۷

به گزارش اصفهان شرق؛ محمد مهدی ناصحی، با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سلامت در خصوص جهش تولید، اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت اقدامات بسیاری را انجام داده که می‌توان به اجرای طرح حذف دفترچه کاغذی و توجه به پروژه‌هایی مانند توسعه و ارتقا پایگاه بر خط بیمه شدگان کشور و استحقاق سنجی، نسخه نویسی الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اسناد بستری اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به کنترل و کاهش قیمت تمام شده درمان روستاییان افزود: اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان روستاییان با جامعه هدف ۲۰ میلیون نفر نیز یکی دیگر از طرح‌های مورد توجه در بحث جهش تولید است که عملیات اجرایی آن در دو استان خوزستان و هرمزگان به صورت پایلوت آغاز و پیش بینی می‌شود این طرح به مدت ۲ سال به طور کامل در سراسر کشور اجرایی شود.

وی تاکید کرد: در راستای توسعه محصولات تولیدی، کاهش وابستگی و کسب بازار هدف، طرح تولید صافی‌های همودیالیز در حال اجرا است، لذا این طرح در مرحله انعقاد قرارداد با طرف خارجی است و پیش بینی مدت اجرای طرح یک سال خواهد بود.

ناصحی با بیان اینکه ‏توسعه دولت الکترونیک از طریق برقراری امکان استعلام سیستمی و حذف دفترچه‌های کاغذی در راستای کاهش وابستگی به واردات برگه‌های کاربن لس نیز درسازمان بیمه سلامت با هدف جهش تولید مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: تشکیل پایگاه اطلاعاتی برخط بیمه شدگان در راستای حذف همپوشانی و هدر رفت منابع، ساماندهی درآمدهای قابل وصول و وصولی در چارچوب توسعه نرم افزارنیز با جدیت دربیمه سلامت مورد پیگیری قرارگرفت.