سرویس: غیر تولیدی ۱۰:۰۴ - شنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۷

مشروح دادگاه یکی از مفسدان اقتصادی؛

اتهامات «باقری درمنی»؛ از پرداخت رشوه تا انواع کلاهبرداری

قاضی صلواتی در دادگاه رسیدگی به پرونده «باقری درمنی» اتهامات وی را تشریح کرد و گفت: در این پرونده ۴ متهم، کارشناس رسمی دادگستری، دو متهم از سردفتران و دو متهم کارمند بانک ملی هستند.

به گزارش اصفهان شرق، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از مفسدان اقتصادی گفت: این جلسه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات این فرد است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و در راستای اجرای ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تشکیل این پرونده قبل از استجازه از رهبری بوده است، اظهار داشت: با توجه به این مسئله و اینکه تا این لحظه رئیس قوه قضائیه هم دستوری برای انتشار تصویر متهم نداشته است، تصویر وی در رسانه ها در نمی آید.

قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۴ سال در دادسرا طول کشیده است، تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده ۳۲۵ صفحه است و ۳۳ متهم دارد همچنین ۵ متهم این پرونده، فراری هستند.

وی افزود: در این پرونده ۴ متهم، کارشناس رسمی دادگستری، دو متهم از سردفتران و دو متهم کارمند بانک ملی هستند.

صلواتی با اشاره به اینکه اتهامات متهم ردیف اول در جلسه اول قرائت شده است، گفت: به این دلیل تنها عناوین اتهامی متهم قرائت می شود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده به عناوین اتهامی متهم اشاره و تصریح کرد: افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی در حدود بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلو قیر، کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران است.

صلواتی یادآور شد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان از دیگر عناوین اتهامی متهم است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چند نفری از شرکت ثامن مجد به میزان ۵۷ میلیارد تومان و همچنین کلاهبرداری از شرکت صرافی نوین به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان از دیگر عناوین اتهامی متهم است.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده به دیگر اتهامات حمید باقری درمنی اشاره و تصریح کرد: توهین به کارمند دولت و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار و ۱۰ میلیون تومان در پرونده این متهم دیده می شود.

وی افزود: اخلال در نظم دادگاه موجب غیرعلنی بودن محاکمه نمی شود.

در ادامه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی، وکیل مدافع شرکت پالایش نفت جی در  جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حمید باقری‌درمنی که در دادگاه انقلاب برگزار شد خطاب به قاضی صلواتی اظهار کرد: پیرو شکایت موکل خویش معروض می‌دارم ۱۰۰درصد سهام شرکت پالایش نفت جی به صندوق بازنشستگان صنعت نفت تعلق دارد و این صندوق در حوزه ارائه خدمات به بازنشستگان صنعت نفت فعالیت می‌کند و در واقع صندوق بازنشستگی وزارت نفت بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت تشکیل شده است.

وی افزود: هیأت امنا و ریاست صندوق بازنشستگی از جانب وزیر نفت منصوب می‌شوند بنابر این اموال شرکت پالایش نفت جی متعلق به بیت‌المال بوده و بخش عمومی محسوب می‌شود. حقوق بازنشستگان صنعت نفت و تسهیلات ضروری آنها از این صندوق پرداخت می‌شود.

وکیل مدافع شرکت جی اضافه کرد: همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم حمید باقری‌درمنی با مشارکت و همکاری سیدمحمود جزایری، مجید باقری درمنی، علیرضا مسلمی اقدام به نفوذ در شرکت پالایش نفت جی با استفاده از روش‌های متقلبانه جهت تحصیل اموال بیت‌المال از صندوق بازنشستگی صنعت نفت کرده است و جرایم وی به صورت بارزی سازمان‌یافته بوده و هدایت تمامی آنها با حمید باقری‌درمنی متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

وی ادامه داد: وی با استفاده از شرکت‌های که تحت فرمانش بوده‌اند با جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، حضور چک‌های بلامحل و حساب‌های مسدود و با استفاده از اموال ملکی کم‌ارزش مبادرت به تحصیل صدها هزار تن قیر از شرکت کرده‌اند و مدیران آن شرکت‌ها نیز به سازمان‌دهی و اداره امور مجرمانه توسط متهم اقرار دارند.

وی ادامه د اد:‌اکثر متهمان در تحقیقات صورت گرفته به موارد فوق اعتراض کردند اما بخشی از اقداماتی که از سوی  حمید باقری درمنی به عنوان سردسته این جرایم صورت گرفته است، به شرحی است که در ادامه می‌آید.

وکیل مدافع شرکت جی گفت: متهم اصلی پرونده با مشارکت علیرضا مسلمی و با بکارگیری مدیران شرکت‌های شش‌گانه که زیرمجموعه وی بوده‌اند با تودیع چک‌های بلامحل اقدام به تحصیل قیر از شرکت موکل کردند که حسب تأیید کارشناس رسمی ۱۲۸ هزار تن قیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد:‌مدیران وقت شرکت پالایش نفت جی نیز با نامبردگان و متهمان همکاری کردند و مضاف بر این اقدامات صورت گرفته در چندین مرحله انجام شده و علیرغم پیگیری هیچگونه وجوهی به شرکت از سوی متهم پرداخت نشده است و باز هم با وجود عدم دریافت وجه رسیدهای صوری صادر شده و حواله پرداخت قیر صورت گرفته است.

وی عنوان کرد:‌ قیرهای تحصیل‌شده موضوع بیمه‌نامه از شرکت بیمه ایران در قراردادی تحت عنوان مسئولیت قراردادی با این شرکت بسته شده بود و عملکرد نامبردگان اینگونه بود که ۱۶ میلیون کیلوگرم قیر از شرکت پالایش نفت جی به شرکت فجرگستر تحویل شود و در قبال آن یک بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی بیمه ایران صادر شود. در حالی که باید فروش قیر یا به صورت نقدی و یا با ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گرفته است اما گواهی عدم پرداخت بعد از زمان وصول چک‌ها صادر شد و شرکت بیمه ایران در برابر ضمانت‌نامه بیمه اعلام می‌دارد که امکان پرداخت وجه بیمه‌نامه به دلیل جعلی بودن اسناد امکانپذیر نیست و شرکت بیمه هم مبلغ ۱۰ میلیارد تومان مطالبه شرکت موکل را پرداخت نکرده است.

وکیل مدافع شرکت جی بیان داشت: متهمان در شرکتی تحت عنوان آریابرج هرم با مدیریت محمدرضا نصیری که از زیرمجموعه‌های باقری درمنی در سال‌های ۸۹ و ۹۰، ۱۰۹ میلیون کیلوگرم قیر با دو فقره ضمانت‌نامه بانک ملی شعبه بهار خریداری می‌کند که این ضمانت‌نامه‌ها در سررسید تمدید می‌شوند اما بعد از مراجعه موکل به شعبه صادرکننده مشاهده می‌شود که ضمانت‌نامه‌ها جعلی بوده و بانک ملی نیز مطالبه را پرداخت نمی‌کند و در این میان ۳۷ میلیون کیلوگرم قیر بلاتسویه می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت شکوه‌ آبی‌بر تحت مدیریت سیروس محمدی طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ با خرید از شرکت پالایش نفت جی ۵۵ میلیون کیلوگرم قیر تحصیل کرده و در برابر آن دو فقره ضمانت‌نامه ارائه کرده است اما در سررسید ضمانت‌نامه‌ها مشخص شد که جعلی هستند و بانک هم از پرداخت مبلغ بدهی استنکاف کرده است.

وکیل مدافع شرکت جی ادامه داد:‌با توجه به نحوه عمل و اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی وی در نامه‌ای که در سال ۹۵ نوشته و به تأیید افسر نگهبان زندان رسیده است خطاب به زینعلی وکیل خود ذکر کرده که در ۱۵ سال گذشته افرادی همچون محمد و عباس فخاری‌تبار، کیانوش افشین، مجید و فرزاد سعیدبخت، حمید بیابانی و … اموالی همچون یک ملک در ساقدوش، ظفر، بوسنی و هرزگوین،‌خیابان نفت، املاکی در ساوه و بوکان، ۴۰ واحد در بابلسر، اموالی در نسیم‌شهر و دماوند، کارخانه‌ای در زنجان، ملکی در کن، اندیشه، توپخانه، اموالی در سرخرود مازندران، ساری و یک ملک ۴۸ میلیاردی در شهرک‌غرب به صورت صوری معامله کرده است و با توجه به اطمینانی که به این افراد داشته است این اموال را به نام آنها منتقل کرده است که این انتقال صوری نشان‌دهنده قصد متهم برای فرار از پرداخت دیون خود بوده است.

وی عنوان کرد: حسب اظهارات تعدادی زیادی از متهمان خرید و فروش‌ها در دفتر شخص باقری درمنی در خیابان شهید بهایی صورت گرفته و دستور پرداخت با تصمیم شخص وی بوده است.

وکیل مدافع شرکت جی با اشاره به پرداخت رشوه و پورسانت به برخی مدیران وقت شرکت پالایش نفت جی گفت:‌ باقری درمنی تعدادی خودروی لوکس و شمش طلا و وجوهی برای خرید ویلا و شرکت در ترکیه به مدیران وقت شرکت موکل تحویل داده است.

وی بیان داشت: بنابر این با توجه به کیفرخواست صادرشده برای سردستگی در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی، بانک گردشگری و بانک ملی این جرایم به عنوان افساد فی‌الارض تبیین شده و حمید باقری درمنی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و سایر اقدامات متقلبانه ضمن اینکه منجر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به شرکت پالایش نفت جی شده است سبب گردید تا این شرکت در سال ۹۰ که قطب اصلی صادرات قیر در خاورمیانه بوده است اعلام ورشکستگی کند ضمن اینکه فروش قیرها توسط متهم به ۳۰ درصد زیر قیمت بازار در بعد بین‌المللی و داخلی زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی وکیل مدافع شرکت جی اضافه کرد: باقری‌درمنی اقدام به کارهایی کرده که برخی متهمان در طول تحقیق موفق شدند از کشور فرار کنند و برخی اقدامات مجرمانه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

وی در ادامه با اشاره به انجام اقدامات مجرمانه با سردستگی باقری‌درمنی گفت: محمدرضا نصیری که از کشور متواری شده است در ده‌ها فقره جعل سند با متهم مشارکت داشته و جهانگیر محمدی و فردی به نام جزایری‌پارسا نیز در صدور ضمانت‌نامه‌های غیرواقعی مشارکت گسترده داشته‌اند.

وکیل مدافع شرکت جی ادامه داد: خرید بدون پرداخت وجه ۳۲۲ هزار تن قیر معادل ۳۲۲ میلیون تن که در زمان تحصیل به قیمت روز معادل ۱۴۵ میلیون دلار بوده است خسارت جبران‌ناپذیری به بیت‌المال فراهم آورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق حمید باقری‌درمنی به عنوان سردسته و برای سایر شرکا و معاونان جرم و رد مال موضوع جرم از مقام قضایی استدعا دارم حقوق از دست رفته موکلم را استیفا کند.

وی در جمع‌بندی مطالب بیان شده عنوان کرد: نحوه عملکرد حمید باقری‌درمنی به این صورت بوده است که در ارتباطی که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ داشته است با همکاری محمدرضا نصیری که مهره اصلی مجموعه بوده و بازنشسته اداره آگاهی بوده است و مسئولیتی در قسمت جعلی اداره آگاهی داشته شرکت آریو برج‌هرم را مدیریت می‌کند و بعد از جعل ضمانت‌نامه‌هایی با مراجعه به شرکت پالایش نفت جی اقدام به خرید ۳۷ میلیون تن قیر می‌کند که در قبال آن دو فقره ضمانت‌نامه بانکی جعلی ارائه می‌کند.

وکیل مدافع شرکت جی بیان داشت: سیروس و جهانگیر محمدی در بانک ملی با متهم همکاری داشتند و برای ۲۲ تن قیر دیگر نیز ضمانت‌نامه جعلی صادر می‌کنند. بعد ازاین اقدامات شرکت فجرگستر که حمید باقری‌درمنی از سهامداران عمده آن بوده است و مجید باقری درمنی مدیرعامل آن بوده است به شرکت پالایش نفت جی مراجعه می‌کنند در حالی که شرکت فجرگستر برای تولید قطعات خودرو در گرمسار تشکیل شده بود. در این بخش نیز مجید باقری‌درمنی به عنوان مدیرعامل شرکت ۱۰ میلیارد تومان قیر صادراتی را تهیه می‌کند و سه فقره چک و بیمه‌نامه مسئولیت بیمه ایران را ارائه می‌دهد. بار دیگر شرکت فجرگستر با حضور فردی به نام جزایری ورود می‌کند و برای خرید قیر اقدام می‌کند و با وکالت از این شرکت با شرکت پالایش نفت جی برای خرید دوباره قیر مذاکراتی می‌کند. بنابر ارتباط جزایری با فیروزبخت و ناصر و هوشنگ مصلحت‌زای و مرتضی فقیه‌ایمانی جزایری اقدام به خرید قیر به صورت اعتباری می‌کند و بدون هیچ وجهی حدود ۶۷ میلیون کیلو قیر تحویل می‌گیرد. با این قید که مجید باقری‌درمنی به جزایری به صورت مکتوب اعلام می‌کند این قیرها باید به ۳۰ درصد قیمت بازار به فروش برسد و پولش به شرکت برود. وی ۶۷ هزار تن را می‌فروشد و بخشی از پول را به مجموع پرداخت کرده و بخشی از پول را در قالب پورسانت به مدیران‌وقت شرکت جی تحویل می‌دهد.

وی ادامه داد: خریدهای مکرر ادامه پیدا می‌کند و این بار مسلمی وارد می‌شود وی بعد از مذاکره با شرکت پالایش نفت جی سه شرکت صوری ایجاد می‌کند که برخی از آنها حتی آدرس هم ندارند و از طریق این سه شرکت اقدام به خرید قیر می‌کند و مجموعاً این بار ۱۲۸ میلیون کیلوگرم تحویل علیرضا مسلمی می‌شود.

وکیل مدافع شرکت جی  عنوان کرد:‌این ۱۲۸ هزار تنی که دریافت شد برای آقایان قانع‌کننده نبود و با همین پول‌ها پالایشگاهی در بوشهر به نام پرنده آبی خریداری می‌کنند که مبلغ آن ۴۲ میلیارد تومان ذکر شده که ممکن است به دلیل عنوان شفاهی دقیق نباشد.

وی اضافه کرد:‌ بعد از خرید این ۱۲۸ میلیون کیلوگرم حمید باقری‌درمنی این بار در قالب دیگری وارد مذاکره با شرکت پالایش نفت جی می‌شود و این بار ۱۶۵ هزار تن قیر مطالبه می‌کند و توافق‌نامه‌ای می‌نویسند و ۱۰۰ میلیارد بر روی این میزان قیر قیمت می‌گذارند تا با چک ۴ ساله آن را خریداری کنند.

قاضی صلواتی در پایان پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از مفسدان اقتصادی گفت: جلسه بعدی به زودی و متعاقبا اعلام می شود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهم اختصاص دارد.

پیش از این و در جلسات غیر علنی، کیفرخواست ۲۳۵ صفحه ای متهم قرائت شده بود و در این جلسه تنها قاضی صلواتی به بیان عناوین اتهامی به صورت کاملا مختصر پرداخت.

سمیه سادات قدمگاهی در جمع خبرنگاران و در خصوص اتهامات موکلش گفت: اتهامات موکل من آنطور که در کیفرخواست آمده است نیست و تنها شاکی موکل من شرکت پالایش نفت جی است.

وی افزود: در رابطه با شاکی اصلی این پرونده یعنی شرکت پالایش نفت جی توافق نامه ای چندین سال پیش در رابطه با بدهی های موکلم نوشته شده بود و در آنجا مطرح شده بود که بدهی موکل من تنها ۱۶۰ میلیارد تومان است.

وکیل مدافع باقری درمنی (از مفسدان اقتصادی) گفت: در توافق نامه سال ۹۳ قرار بود که این مبلغ پرداخت شود و متناسب با این توافقنامه موکل بنده پالایشگاهی با ارزش ۷۸ میلیارد تومان و ملکی با مساحت ۵۰ هزار متر مربع در منطقه کن و با ارزش ۵۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: اخیراً هم کارشناسی هایی در رابطه با این پالایشگاه و ملک صورت گرفته است. علاوه بر این ۴۲ میلیارد تومان هم به نام زده شده است.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه این پرونده یک دعوای حقوقی است، گفت: حتی قرار بود برای رسیدگی به دادگاه انقلاب این پرونده عدم صلاحیت بخورد اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال ۴ سال موکل من در بازداشت نگهداشته شده است و این در حالی که او یک کارآفرین است.

وی در خصوص اتهام فساد فی الارض مطرح شده در کیفرخواست و همچنین اتهامات متهمان فراری نیز گفت: بابت افساد فی الارض تعجب کردیم، چرا که آقای «ن» از متهمان فراری این پرونده اتهاماتش بسیار سنگین تر از باقری است و جالب است که برای آقای «ن» اتهام افساد فی الارض مطرح نیست.

مهر

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.