اصفهان شرق

انتقاد دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از برداشت غیر مجاز از زاینده رود

کدخبر: 165217
1397/01/19 در ساعت 08:00

به گزارش اصفهان شرق، اسفندیار امینی اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد از مقدار آبی که از چم آسمان وارد زاینده رود در اصفهان می‌شود، در طول مسیر رودخانه تا شبکه مروان، هدر می رود و به تالاب گاوخونی هم قطره‌ای نمی رسد.

وی بیان داشت: دلیل این امر برداشت از سفره های زیرزمینی به وسیله چاه های آب داخل حوضه و بردن سطح ایستایی آب های زیرزمینی حوضه به پایین تر از بستر قنوات و رودخانه است در حالی که در طول تاریخ، هر میزان آبی که از چم آسمان وارد حوضه زاینده رود در اصفهان می‌شد، به دلیل ساختار طبیعی حوضه و از طریق قنوات و چشمه سارها و زهکش‌ها و نشتی‌های آب اطراف به رودخانه، آب موجود، چند بار مصرف می شد.

به گفته دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان  در گذشته نه تنها هیچ آبی در طول رودخانه کم و یا گم نمی شد بلکه رودخانه زایش آب هم داشت و وجه تسمیه زاینده رود نیز همین بود.

وی اعلام کرد: به طور متوسط حدود یک هزار و ۴۱ میلیون مترمکعب آب در بالادست چم آسمان در دو استان چهارمحال و اصفهان، به طور غیر قانونی و یا بدون مجوز برداشت می شود.

امینی بیان داشت: اگر مشکل جلوگیری از برداشت‌های بالادست چم آسمان را حل کنیم، مانند این است که ۹ بار تونل سوم را اجرا کرده و آب آن را وارد اصفهان کرده ایم.

وی ادامه داد: طبق تابلو منابع و مصارف، تونل سوم قرار است ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد زاینده رود کند، با این وصف یک هزار و ۴۱ میلیون مترمکعب حدودا معادل ۹ تا تونل سوم است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت:‌ اگر با ساماندهی، حفاظت و نظارت بر رودخانه حداقل حتی از ۳۰ درصد برداشت‌های غیرقانونی بالادست چم آسمان، جلوگیری شود، معادل ۳۱۲ میلیون مترمکعب آب به پایین دست اضافه می‌شود.

وی گفت: اگر مجددا قنوات، چشمه ها و نشتی‌های آب به رودخانه، احیا شود معادل چندین تونل آب است که به حوضه زاینده رود انتفال داده شود.

 

انتهای پیام/خبرنگاران جوان