سرویس: اخبار شهرستان ۱۵:۳۹ - جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

امام جمعه شهر ورزنه:

حقانیت کشاورزان را فریاد زدم و تا آخر از آنها دفاع می کنم/ مسئولان بدون واسطه درد و دل مردم را بشنوند

حجت الاسلام شامحمدی امام جمعه شهر ورزنه گفت: حقانیت کشاورزان را فریاد زدم و تا آخر از آنها دفاع می کنم.

به گزارش اصفهان شرق، حجت الاسلام شامحمدی در نماز جمعه این هفته ورزنه به نامه ۵۳نهج البلاغه اشاره کرده وگفتند امیرالمومنین مالک راموردخطاب قرار داده و گفتند: محبوب ترین چیزنزد تو رضایت مردم باشد وتمام تلاشت رابکن تا مردم راراضی نگه داری چرا که رضایت خدا دررضایت مردم است.

ایشان بااشاره به اهمیت توجه به قشر مستضعف خاطرنشان کردند امام علی(ع)فرمودند: ای مالک تمام توجه تو به رسیدگی به حال مستضعفین وفقرا ومحتاجین باشد شامحمدی فراز سوم توصیه امام علی را مربوط به سرکشی به مردم دانسته وگفتند درهفته وماه زمانی رااختصاص به دیدارهای عمومی ومردمی بده وبدون حضور محافظان وسربازان سخن مردم رابشنو ومشکلات آنها را بدون واسطه دریافت کن چرا که نزدیکان تو برای خوشایندتو مشکلات بزرگ راکوچک ومشکلات کوچک رابزرگ جلوه میدهند.

امام جمعه ورزنه همچنین خاطرنشان کرد: امام علی (ع)وفای به عهد راخصیصه دیگر مسولان دانستنه وفرمودند مراقب باش وفای به عهد رافراموش نکنی حتی بادشمنانت.

شامحمدی حوادث اخیر ورزنه رابی ارتباط با عمل نشدن به سفارشهای امیرالمومنین ندانسته وگفتند: اگر مسولان رضایت طبقه محروم را درنظر میگرفتند وبدون واسطه وبه موقع باآنان دیدار می کردند وسخن ودرد ودل آنها رامیشنیدند ووفای به عهد داشتند امروز این حوادث اتفاق نمی افتاد اگر چه ما ماه ها قبل پیش بینی چنین حوادثی رامی کردیم وتذکرات لازم رادادیم اما گوش شنوایی پیدانکردیم.

حجت الاسلام شامحمدی حمایت ازمحرومان ومستضعفان راوظیفه الهی وشرعی خود دانسته و خاطرنشان کردند: ازابتدا حقانیت کشاورزان را فریاد زدم وتاآخر هم ازآنان دفاع میکنم ودفاع ازآنان رادفاع از نظام میدانم وبی توجهی به آنان را عملی ضدانقلابی میدانم وباتوفیق الهی تاآخر هم براین پیمان استوار می مانم.

خطیب جمعه ورزنه سخنان استاندار محترم را خوب ارزیابی کرده و اظهار کرد: امیدوارم ایشان بتواند به وعده های خود عمل نماید وکشاورزان صدمه دیده را ازاین مشکلات نجات دهد.

امام جمعه ورزنه به اخذ دیرکرد وام کشاورزان نیزاشاره کرده و بیان کرد: درزمان طاغوت چند عمل به صورت زیرزمینی وپنهانی انجام می شد که متاسفانه در این زمان در ساختمانهای چند طبقه وبه صورت قانونی انجام میشود ویکی از آنها اخذ ربا ونزول است وامیدواریم این حرام مسلم ازکشورمان رخت بر بندد وکشاورزان شرق اصفهان نیز ازاین مسئله نجات پیداکنند.

انتهای پیام/ اصفهان شرق

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.