سرویس: اجتماعی ۱۳:۳۱ - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

روانشناس کودک:

آینده افراد در گرو سَبک بازی آن ها در کودکی است/ بازی های مخرب به شخصیت کودکان آسیب می زند

سلطانی روانشناس کودکان گفت: بازی ها شخصيت كودكان را مي سازند و اگر بازي صحیح را بلد نباشيم کودک ما آسيب مي بیند و ممکن است شخصيت مطلوبي براي وی حاصل نشود.

دکتر سلطانی در گفت وگویی با تاکید بر این مطلب که باید توجه کافی به بازی کودکان داشته باشیم گفت: در دوره مدرن بازي ها تفکيك شدند مثل بازي هاي حسي، حركتي، ادراكی و ميداني و خانواده باید به این امر مهم توجه کافی داشته باشند.

این روانشناس کودک با بیان اینکه همه مادر زندگي كاري نمي كنيم جز بازي اضافه کرد: در هر صورت ما با بچه هایمان بازي مي كنيم اما باعث تعجب است كه خيلي وقت ها پدر ها مي گویند: « من فرصت ندارم با فرزندم بازي كنم» و مادرها مي گویند: «من حوصلة بازي كردن ندارم» که قطعا این حرف ها از اساس اشتباه است چون ما در همه حال در حال بازي با فرزندمان هستيم؛ فقط باید ببينيم در حال بازي مخرب هستيم یا بازي سازنده ؟

وی افزود: بازي مخرب ما را از مسير رشد منحرف مي كند و بازي سازنده، عبادت است.

دکتر سلطانی اضافه کرد: بچه ها ی ما در مسير صحیح هستند و باید سعی کنیم بازی های مخرب آنها را از مسير منحرفشان نکند.

این روانشناس کودک تصریح کرد: هر جا كه كلمة بازي در آن مي آیداز جمله خانه هاي بازي یا مهد ها را باید خوب نگاه كنيد كه در آن جا بازي مخرب انجام ميشود یا بازي سازنده؟

وی افزود: بازي با بچه ها عبادت است سرگرمي و وقت تلف كردن نيست و بهتر است بگوییم هر پدیده اي كه انسان را رشد دهد و در مسير حقيقت هدایت كند عبادت است.

سلطانی بازي  کودکان راتمرین زندگي دانست و خاطرنشان کرد: بچه ها هر گونه كه در كودكي بازي كنند، در بزرگسالي همانگونه زندگي خواهند كرد حال ببينيد چه بازي با كودك مي شود؟ شك نکنيد كه همين ها را یاد مي گيردچرا که بازي عامل یاد گيري است.

وی تاکید کرد: دقت کنید و بیندیشید که بچه هاچه تمریني در زندگي دارند اگر تمرین خشونت دارند، قطعاً با خشونت زندگي خواهند كرد؛ و اگر تمرین مهرباني داشته اند قطعاً با ملایمت و مهرباني زندگي خواهند كرد.

انتهای پیام/ فرشته وکیلی

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.