سرویس: تولیدی ۱۳:۴۲ - چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶

تبیین مفهوم آتش به اختیار/قسمت سوم؛

«پیام انقلاب و اصل ایصال» نکته اصلی در کار فرهنگی است/ لزوم ورود انقلابی ها به بخش فرهنگ

در کار فرهنگی باید تلاش بر آن باشد که اصول انقلاب و پیام آن در جامعه و در افکار عمومی تبیین و ترویج شود تا در نتیجه ی آشنایی جامعه با این اصول و پیام ها، بتوان مسیر انقلاب اسلامی را تا حصول نتیجه و وصول به اهداف والای آن طی کرد.

اصفهان شرق_سید روح الله رفعتی پور، رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره به صورت جدی بر مسأله ی فرهنگ تأکید اساسی داشته اند. از دیدگاه ایشان فرهنگ پایه و اساس اعمال و رفتار آدمی است:« فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و الهام‌بخش مردم در حرکات و اعمال آنها است؛ فرهنگ این است.»(1)

در منظومه ی فکری امام خامنه ای(مد ظله)، فرهنگ در همه ی شؤون زندگی انسان اثرگذار است و به مثابه حیاتی ترین موضوع در زندگی اجتماعی می باشد. ایشان در تمثیلی بسیار ظریف می فرمایند: « فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفّس می کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفّس می کنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دارد.»(2)

ایشان مرکز ثقل فعالیت های دشمن علیه جامعه اسلامی را همین «فرهنگ» می دانند و اثرگذاری فرهنگ در شؤون گوناگون جامعه را دلیل تمرکز دشمن بر این مقوله مطرح می نمایند:« تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جا است. چرا؟ به‌خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرّک دشمنان در زمینه ی فرهنگ، عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی، باید مراقب رخنه ی فرهنگی باشند؛ رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است؛ باید حسّاس باشند، باید هشیار باشند. نمی خواهیم بگوییم همه ی آسیب‌های فرهنگی کار بیگانگان است؛ نه، خود ما هم مقصّریم؛ مسئولان مختلف، مسئولان فرهنگی، مسئولان غیر فرهنگی، کم‌کاری‌ها، غلط‌کاری‌ها، اینها تأثیر داشته؛ ما همه را به گردن دشمن نمی‌اندازیم؛ امّا حضور دشمن را هم در زمینه ی مسائل فرهنگی نمی توانیم فراموش کنیم.»(3)

معظم له در ادامه، از جوانان فعال فرهنگی، جدیت در کار فرهنگی و ادامه ی فعالیت ها را طلب می کنند و گسترش کار فرهنگی را زمینه ساز پیشرفت کشور و ایستادگی ملت معرفی می نمایند:« خطاب به جوان هایی است که در سرتاسر کشور فعّالیّتهای فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کردند که بحمدالله خیلی هم وسیع شده است. من می خواهم بگویم آن جوانهایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی می کنند، با اراده ی خودشان، با انگیزه ی خودشان – کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که از بعضی از آنها ما بحمدالله اطّلاع پیدا کردیم- کار را هرچه می توانند به‌طور جدّی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقلابی، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملّت، ایفا کرده است.»(4)

به بیان دیگر می توان گفت رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی در سخنرانی آغازین سال 1393، به نوعی فرمان آتش به اختیار فرهنگی را خطاب به جوانان صادر نموده بودند اما در دیدار اخیرشان، این مسأله را به صورت صریح بیان فرمودند.

در بخش اول و دوم نوشتار حاضر، نکاتی درباره ی مفهوم «آتش به اختیار»، الزامات و ویژگی های آن مطرح شد که در ادامه، مطالب دیگری از این دست بیان خواهد گردید.

در نگاه رهبر انقلاب به موضوع فرهنگ، «رعایت اصول» از جمله بایدهای کار فرهنگی است.(5) ایشان بر این عقیده اند که اصل در کار فرهنگی این است که ما موظف به تحقق بخشیدن به اسلام به طور کامل هستیم.(6) به عبارت دیگر، اصل کار فرهنگی، تحقق موازین اسلامی در جامعه و اجرای آن است.

همچنین ایشان معتقدند که نکته ی اصلی در کار فرهنگی، پیام انقلاب و اصل ایصال آن است که از اصول مسلّم اسلامی می باشد.(7) به این معنا که در کار فرهنگی باید تلاش بر آن باشد که اصول انقلاب و پیام آن در جامعه و در افکار عمومی تبیین و ترویج شود تا در نتیجه ی آشنایی جامعه با این اصول و پیام ها، بتوان مسیر انقلاب اسلامی را تا حصول نتیجه و وصول به اهداف والای آن طی کرد.

برای تحصیل این مهم باید الزاماتی مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله این که در فرهنگ باید با برنامه ریزی عمل کرد(8) ضمن آن که شناخت اولویت ها هم در کار فرهنگی بسیار مهم است.(9) به بیان دیگر، در مسائل فرهنگی هم باید اهمّ و مهم را شناخت و هم باید جوانب کار را سنجید و با برنامه ریزی دقیق و سنجیده پیش رفت.

در کار فرهنگی چون اصل و پایه ی فعالیت ها بر پایه ی فکر است، باید از روش های نرم بهره جست. نظر رهبر انقلاب در این زمینه این است که کار فرهنگی و هجوم فرهنگی را با تفنگ نمی توان جواب داد.(10) در توضیح این مسأله باید گفت یکی از مواردی که در رعایت «اصل تناسب» باید مد نظر قرار گیرد آن است که جنس دفاع باید متناسب با جنس حمله باشد و این جا چون تهاجم فکری و فرهنگی صورت می گیرد، باید با کار فکری و فرهنگی نسبت به دفاع و مصون سازی جامعه و پیشبرد اهداف آن همت گمارد. ایشان معتقدند که در عالَم فرهنگ با شیوه های سیاسی (سیاست گذاران و سیاست مداران) نیز نباید حرکت کرد.(11)

همچنین در به کارگیری افراد نیز باید دقت کافی نمود. به این معنا که در مراکز فرهنگی باید از افراد اهل فرهنگی استفاده کرد که واقعاً متدین و انقلابی و معتقد به اسلام سیاسی و مردم سالاری دینی باشند؛(12) زیرا افرادی که در حوزه ی فرهنگ قصد فعالیت دارند، اگر خودشان در شناخت اسلام، مبانی دینی و انقلابی و تعهد به آن ضعیف باشند، هرگز نخواهند توانست در مسیر صحیح حرکت کنند و چه بسا عدم آشنایی و تعهد آنان، به جای سود رسانی به فرهنگ و جامعه ی اسلامی، باعث آسیب های جدی به این مقوله شود.

در مقابل، باید به این نکته توجه داشت که در دیدگاه اصیل اسلامی و انقلابی، هدف به هیچ عنوان وسیله را مباح نمی کند؛ یعنی نمی توان با توسل به هر وسیله ای هدف را محقق کرد و فقط باید از مسیر صحیح برای حصول نتیجه تلاش نمود. نظر رهبر حکیم انقلاب در زمینه ی به کارگیری افراد ناباب در عرصه ی فرهنگ چنین است: در حرکت فرهنگی عاقلانه، نباید بر اثر جوّزدگی سراغ افراد مخالف با انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و حکومت اسلامی رفت.(13)

در پایان، ذکر این نکته لازم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، تلاش فرهنگی را بیشتر و پرحجم تر و مؤثرتر از تلاش های سیاسی و امنیتی می دانند(14) و ضمن این که به جوانان مؤمن انقلابی فرمان می دهند که خودشان با انگیزه ی خودشان در حوزه ی فرهنگ فعالیت و تلاش کنند، اما این مسأله را نیز مطرح کرده اند که بخش های فرهنگی باید به نقش خودشان به عنوان یک دولت اسلامی در صحنه ی کارزار فکری درست عمل کنند.(15)

بنابراین بر اساس آن چه منطبق با اندیشه ی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بیان شد، در جامعه ی اسلامی، همه اعم از مسئولین و دستگاه های گوناگون و نیز آحاد مردم به ویژه جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی، در مقوله ی فرهنگ مسئول اند و هیچ کس نباید به بهانه ی این که دیگران وظیفه ی خود را انجام نمی دهند، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

بخش اول یادداشت آتش به اختیار را اینجا و بخش دوم را اینجا بخوانید

پی نوشتها:
1- بیانات در حرم مطهر رضوی، 1/1/1393
2- همان
3- همان
4- همان
5- بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت‌، 4/6/1394
6- بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 21/12/1393
7- بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور، 3/2/1370
8- بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19/2/1392
9- بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت‌، 8/6/1389
10- بیانات در دیدار معلمان و کارگران، 12/2/1369
11- بیانات در دیدار جمعی از شعرا، 14/6/1388
12- بیانات در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، 23/10/1392
13- بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 3/6/1395
14- بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، 6/6/1385
15- بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 8/6/1384

انتهای پیام/ اصفهان شرق

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.