اصفهان شرق

ستاد نجات حوضه آبریز زاینده‌رود و تالاب گاوخونی تشکیل شود

کدخبر: 126271
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ در ساعت ۱۳:۵۵

به گزارش اصفهان شرق، نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب، به عنوان یکی از اهداف مدیریت استان و به خصوص اتاق بازرگانی است که به طور جِد از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان پیگیری و دنبال می شود.
با بررسی فعالیت های صورت گرفته مشخص است که این مهم یک شعار تبلیغاتی نیست بلکه حاصل ساعت ها کار مطالعاتی اساتید برجسته دانشگاهی، متخصصان محیط زیستی، پژوهشگران، جامعه شناسان و خبرگان کشاورزی،  و مشتمل بر راه حل ها و نقشه راهی است که می تواند حیات دائمی را بار دیگر به تنها حوضه آبریز فلات مرکزی ایران و زندگی بیش از 5 میلیون نفر مردم ساکن درآن بر گرداند و مهمتر از همه تبعات زیست محیطی خشک شدن باتلاق گاوخونی را مهار کند.
با این وجود اتاق های بازرگانی و کمیسیون های ذیل آن، مطابق با قانون تنها وظیفه مشاور را برای دستگاه های اجرایی دارند و برنامه ها و طرح های آنان هر چقدرهم که مطابق با قوانین علمی و عملی و کشوری باشند؛ مادامی که در دستگاه های دولتی مورد تصویب قرار نگیرد نمی توانند به منصه ظهور برسند.
شاید به همین خاطر بود که کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با دعوت از علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و گذاشتن برنامه بازدید از تبعات خشکی زاینده رود و باتلاق گاوخونی، بر این مساله تاکید کرد که حوضه آبریز زاینده رود نیز به دلیل شرایط خاص خود باید مانند دریاچه ارومیه در سطح ملی و با تخصیص اعتبارات لازم از محل بودجه کشور در مسیر احیا قرار گیرد.
البته تلاش های دیگری همچون تشکیل کمیته حقیقت یاب حوضه زاینده رود، تشکیل دفتر دائمی ستاد نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب در اتاق بازرگانی اصفهان، تعامل با خانه ی کشاورز ایران، برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین استانی و … را نیز در این راستا صورت گرفته است.
نجات زاینده رود هدف مشترک پارلمان بخش خصوصی و دولتی
با این حال پس از گذشت چند ماه از حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در اصفهان و بررسی پژوهش ها و مطالعات کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان؛ علی محمد شاعری در نامه ای که خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشته و رونوشت آن را برای وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان محیط زیست و استاندارهای اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد ارسال کرده؛ آورده است: زندگی بیش از 5 میلیون نفر جمعیت شهری و روستایی، سرنوشت بیش از 400 هزار هکتار اراضی کشاورزی حاصلخیز و صنایع متعدد آب بر در حوضه ی آبریز زاینده رود،  وابسته به منابع آب ارتفاعات زاگرس در شمال غرب حوضه و آب های انتقالی از حوضه ی کارون است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش بارندگی ها، توسعه بی رویه صنایع آب بر، افزایش دما و مناقشات بخش های مختلف مصرف بر سر آب تاکید کرد: با روند فعلی به علت پیشی گرفتن مصارف از منابع در حوضه آب ریز زاینده رود دیگر امیدی به تامین حدود 170 میلیون متر مکعب حقابه مصوب زاینده رود و تالاب گاوخونی وجود ندارد و بی شک نابودی کامل این دو اکوسیستم که در فهرست تالاب های با اهمیت جهان در کنوانسیون رامسر نیز به ثبت رسیده است دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این نامه افزایش فقر و حاشیه نشینی، افزایش بیماری های ناشی از تشدید پدیده ریزگردهای برخاسته از مجاورت تالاب گاوخونی، افزایش برداشت های زیرزمینی و فرونشست اراضی، مهاجرت اجباری و … را از جمله تبعات ناشی از بی توجهی به حوضه آب ریز زاینده رود می داند و ادامه می دهد: آنچه مسائل و مشکلات این حوضه را بغرنج تر می کند گستردگی حوزه مصرف و نقش ذینفعان است به طوری که نه تنها بخش قابل توجهی از آب مصرفی از حوضه مجاور تامین می شود بلکه بخشی از مصارف نیز به حوضه ها و مصارف استان های خارج از حوضه آبریز زاینده رود تعلق می گیرد.
شاعری در بخش دیگری از این نامه، می گوید: با عنایت به تداوم خشکسالی حوضه های کشور که کاهش مداوم منابع آبی در دسترس را به دنبال خواهد داشت به نظر می رسد ساز و کارهای مدیریتی موجود جوابگوی حل مشکلات و مواجه با بحران های اجتماعی و زیست محیطی احتمالی نخواهد بود و لازم است هرچه زودتر تمهیدات لازم اتخاذ و برنامه ریزی برای سناریوهای مختلف در این خصوص صورت پذیرد.
وی تشکیل ستاد عملیاتی متمرکز برای نجات دریاچه ارومیه را تجربه نسبتا موفقی دانسته و ادامه می دهد: هرچند شورای عالی آب شورایی برای هماهنگی امور در حوضه آبریز زاینده رود است اما به نظر می رسد ستاد نجات دریاچه ارومیه  الگوی مناسب تری برای نجات حوضه آبریز زاینده رود و تالاب گاوخونی باشد و بتواند با ردیف اعتباری مشخص و نظارت بر عملکرد همه ذینفعان مسیر را برای احیاء دائمی این حوضه هموار کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان این نامه از همکاری تمام و کمال این کمیسیون برای حمایت از حرکت های اجرایی دولت در این زمینه سخن گفته و درخواست کرده است تا دولت این موضوع را در اولویت کار خود قرار دهد و نتیجه آن را برای پیگیری های اتی ارسال نماید.
بی شک آنچه علی محمد شاعری در این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواسته کرده ادامه مسیری است که از سوی مسئولان اتاق بازرگانی صورت گرفته و نتیجه آن به شرط تعامل و هم افزایی تمام دستگاه های اجرایی و ذینفعان  “نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب” خواهد بود.

انتهای پیام/ایمنا