برگی دیگر از حضور مردم شرق اصفهان در کتاب تاریخ/ فیلم

فیلم حاضر، گزارشی جامع از حضور مردم شرق اصفهان در راهپیمایی 22 بهمن سال 95 است که به صورت اختصاصی از پایگاه خبری تحلیلی اصفهان شرق منتشر شد.