اصفهان شرق

شعار مرگ بر آمریکا رمز اتحاد کشاورزان شرق اصفهان/ عکس

کدخبر: 12329
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ در ساعت ۱۲:۴۵

به گزارش اصفهان شرق: حضور مردم شرق اصفهان در کالبد کلمات نمی گنجد و آنچه امروز در گوشه گوشه ی شرق اصفهان به نمایش گذاشته شد نشان از ریشه ی دیرینه مردم انقلابی و حماسه ساز شرق اصفهان دارد.

ریشه ای که بی آبی و مشکلات پیش روی آن آنها را از حضور در صحنه باز نمی دارد.

امروز همه آمدند: از کشاورزان ورزنه ای تا کامیون داران هرند، از مردم حماسه ساز براآن جنوبی و شمالی تا اقتدار جرقویه علیا و سفلی، از مردم دینمدار کوهپایه تا مزرعه شور سجزی.

1 DSC01294 Vater-Mark1 (2) Vater-Mark1 Vater-Mark2 Vater-Mark6 Vater-Mark8 Vater-Mark12 Vater-Mark13 Vater-Mark45 Vater-Mark85 Vater-Mark124 Vater-Mark125 Vater-Mark756 Vater-Mark789 Vater-Mark1298 Vater-Mark7456 Vater-Mark12987 Vater-Mark74568 Vater-Mark123654 Vater-Mark456321 Vater-Mark789654 Vater-Mark75632566 Vater-Markت12