اصفهان شرق

ضعف بازنمایی آموزه های دفاع مقدس در سایۀ فقر معنایی رسانه ملی!

کدخبر: 113775
1395/07/08 در ساعت 10:33

به گزارش اصفهان شرق/ مهدی نجفی، حماسه دفاع مقدس گنجینۀ بی بدیل از آموزه های کامل زندگی است که باید در مهمترین و کامل ترین هنر یعنی سینما که به نوعی همۀ هنرها از جمله ادبیات، تئاتر، نقاشی، موسیقی و دیگر هنرها را در خود گرد آورده است بازتولید شود.

حال آنکه تحقق این مهم در عمل با چالش های فراوان روبروست و افت شدید آمار تولید فیلم در عرصۀ دفاع مقدس از یک سو و مهمتر از آن فیلم نامه های ضعیف و کاهش شدید کیفیت محتوایی فیلم­های دفاع مقدس، دوری مخاطبان از فضای واقعی جنگ را موجب شده است.

شعارزدگی و برجسته سازی برخی مباحث حاشیه ای و نیز بازنمایی سطوح ظاهری ابعاد و زوایای جنگ تحمیلی به یکی از دغدغه های ثابت برخی فیلمسازان به ویژه کارگردانان در عرصۀ تلویزیون  تبدیل شده است که این رویکرد به نوعی تیشه به ریشه سینمای دفاع مقدس  می زند.

هم چنین ورود کارگردانان غیر متخصص در این زمینه و الزام برخی فیلمسازان برای ساخت حدأقل یک اثر در این زمینه برای تکمیل رزومه کاری، از جمله آفات و آسیب هایی است که ورود اشخاص نا آشنا به مفاهیم و سینمای دفاع مقدس وارد ساخته است.

نگاه تقلیل گرایانه به آموزه های دفاع مقدس آنچنان بر پیکره معنایی سینمای دفاع مقدس سایه افکنده است که برخی برش های انحرافی از قبیل اصرار افراطی فیلم ساز به طرح مسائل عشقی و رمانتیک و نیز ارائه برخی مباحث سطحی به عنوان مسائل مهم و کلیدی دفاع مقدس، به نوعی آشفتگی معنایی برخی آثار سینمای جنگ را رقم زده است که همه این امور ناشی از عدم باز خوانی تاریخ جنگ و عدم استفاده از اسناد و مدارک و آرشیو های ارزشمند در گنجینۀ دفاع مقدس است.

2135907178639985711

حال باید این پرسش را از رسانۀ ملی به عنوان مهمترین رسانه پرمخاطب مطرح نمود که تا چه زمانی به سانسور واقعیت های جنگ در برخی آثار مرتبط با فاع مقدس ادامه خواهید داد؟

به راستی پاسخ این رسانه در  انقطاع تاریخی در جنگ وبروز خلأ سنگین معنایی میان نسل جدید و نسل گذشته در مفهوم مقاومت  چیست؟

حال آنکه رسانۀ ملی باید به گونه ای عمل نماید که نسل جدید، دفاع مقدس را دقیق و واقعی بفهمد و درک کند زیرا مخاطب جدید در این زمینه خالی الذهن است لذا استفاده مداوم فیلمسازان از انتزاعیات و شعارها خود نشانه ای بر بن بست برخی کارگردانان ناکاربلد در سینمای دفاع مقدس  است.

این نقیصه در عرصۀ فیلم سازی دفاع مقدس در حالی است که ادبیات و رمان در حوزه دفاع مقدس رشد چشمگیری داشته است لیکن روایات تقلیل گرایانۀ رسانه ملی از 8سال جنگ تحمیلی و غفلت از تاریخ جنگ به القاء مباحث انتزاعی فیلم ساز در این حطیه منجر شده است، در حالی که هنر انتزاعی نیست بلکه هنرامر جدی است و ضامن امنیت ملی و شاخصۀ تأمین منافع حیانی نظام اسلامی است.

هم چنین باید گفت لزوم بازنمایی آموزه های رزمندگان شهرستانی در دفاع مقدس به ویژه رزمندگان دلیر اصفهانی به شدت احساس می شود حال آنکه رسانۀ ملی محتوای قابل تأمل در این زمینه به مخاطبان ارایه نمی دهد بلکه فکر و ذهن مردم در حیطۀ شناخت دفاع مقدس با فقر معنایی سیاستگذاران رسانه ملی  مواجه شده است.

سینمای دفاع مقدس باید با نگاهی بر گذشته پرافتخار خود، رو به آینده حرکت کند لذا شایسته است رسانه ملی به جای درجا زدن در برخی مباحث سطحی سینمای جنگ، به آینده بپردازد.

لذا این مطالبه را باید مطرح نمود که آیا تلویزیون توانسته است رشادت های رزمندگان دفاع مقدس را با ساختار واقعی آن منطبق  سازد؟

حقیقت این است که رسانه ملی به علت شعار زدگی از تدوین و ترسیم حضور مردم عادی در جبهه ها عاجز مانده است و فیلمسازان این نهاد در آثار خود با برخی دیالوگ های تکراری، صرفا تصویری شعاری، و انتزاعی و رمانتیک از رزمندگان به مخاطب ارائه می دهد در حالی که برخی آثار سینمایی به نحوی در انطباق رشادت های رزمندگان با ساختار واقعی دفاع مقدس موفق عمل نموده است و با دوری از این نقیصه اثری عینی و منطبق با واقعیت به مخاطب ارائه کرده است که در جای خود قابل تقدیر و تحسین است.

لذا ترسیم شایسته رسانه ملی از مقولۀ دفاع مقدس در آثار و مجموعه های تلویزیونی بر مبنای تحقیق و پژوهش های علمی و تبیین ابعاد و زوایای کامل 8سال جنگ تحمیلی و ترسیم نبرد در دمای بالای 60درجه و 30درجه زیر صفرو.. با نگاه برآینده و با هدف ایجاد پویایی فرهنگ دفاع مقدس و معنادار نمودن حماسۀ رزمندگان اسلام ضرورتی انکار ناپذیر است، در غیر این صورت این رشادت ها برای نسل جدید که در معرض شدید ترین تهاجم فرهنگی و فکری دشمن قرار دارد به مسأله ای بی معنا تبدیل خواهد شد و اقدام پاک ترین و شجاع ترین دیگر جوانان این مرز و بوم به عنوان مدافعان حرم و مدافعان و حامیان تمامیت ارضی کشور و  مردم مظلوم  عراق و سوریه وجبهۀ مقاومت، برای آنان عجیب و بی معنا به نظر خواهد رسید.

امید است رسانه ملی به رسالت خطیر خود در این زمینه واقف گردد و با ترمیم نقایص گذشته بیش از پیش به بازتولید حقیقی آموزه های دفاع مقدس اهتمام ورزد و بر انقطاع تاریخی و جهل ذهنی و معنایی در شناخت شناسی دفاع مقدس پایان بخشد.

انتهای پیام/