سرویس: اقتصادی ۱۲:۵۹ - شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

امنیت روانی نیاز ضروری یک جامعه؛

ناامنی روانی خانواده ها، در سایه مصرف گرایی بی حد و حساب

یک بانوی گرامی با مدیریت صحیح هزینه ها و کم کردن مخارج اضافی علاوه بر اینکه به افزایش در آور خانواده کمک می کند برنامه ریزی و الگوی مصرف صحیح را نیز به اعضای خانواده آموزش می دهد.

اصفهان شرق/ فاطمه شجاعی، یکی از تعاریفی که برای امنیت برشمرده اند عبارتست ازحالت رها بودن از تهدیدها و آمادگی رویارویی با هر حمله و یا تهدید؛ و بنابر جدید ترین تعریف، اگربین تهدید ها و آسیب ها، توازن برقرار باشد امنیت برقرار است.

تهدیدها از بیرون و آسیب ها از درون اثر می گذارند. امنیت، مفهومی ذهنی و محسوس و درعین حال قابل درک است و نیاز تمام موجودات دارای حیات خود آگاهانه می باشند و بر حسب نوع کاربرد، به موارد مختلفی از جمله، فردی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، روانی و … طبقه بندی می شود.

یکی از ضروری ترین نیازهای یک جامعه، امنیت روانی است و هر گونه تهدید علیه آن، موجب برهم پاشی سلامت عمومی آن جامعه می شود و اگر در فردی، توازن به هم بخورد، آرامش او به هم خورده و دچار ناامنی روانی می گردد و این موضوع اگر تمام افراد جامعه را در بر گیرد، جامعه را به ناامنی می کشاند.

از جمله عواملی که موجب ایجاد ناامنی روانی در خانواده ها و انعکاس آن به کل اجتماع می شود، مصرف گرایی بیش از حد و اسراف است.

در جامعه ای که مصرف گرایی به حد بالا رسیده باشد، چرخه ی تولید به طور کاذب افزایش می یابد و چون مدیریت بر هزینه ها وجود ندارد و تمام اشیا غیر ضروری توسط درآمد کسب می شود.

درآمد همچنان کم و پایین باقی می ماند وعلی رغم کار کردن تمام اعضای یک خانواده، باز آن خانواده امنیت و آرامش را نمی یابد و از طرفی فردی که همیشه به دنبال به دست آوردن تمام ما یحتاج خود در یک زمان است و می خواهد در هر صورت هر چه دلش خواست مهیا باشد و تابع رنگ و لعاب و مد و محیط گشته، به روح خود ضربه می زند و چون بر خلاف ارزش های موجود در فرهنگ جامعه رفتار کرده، ذهن خود را دچار نوعی تضاد می کند.

اگر اجتماع را به واحدهای کوچکی تقسیم کنیم، کوچکترین واحد آن خانواده است که اساس و بنیان اجتماع را تشکیل میدهد و نیز مهمترین عامل تربیتی در هر خانواده زنان هستند که به عنوان نیمی از اعضای جامعه با تربیت فرزندان با روحیه قوی و دارای اعتدال به عنوان یک مادر و نقش حمایتی خویش به عنوان یک همسر بزرگترین نقش را در ایجاد بنیان امنیت روانی یک کشور دارا هستند؛ گرچه در اجتماع حضور پر رنگ نداشته باشند.

85881076561220467101583905603635790318712535015

چون مدیریت فیزیکی وعاطفی خانواده هر دو برعهده زنان است؛ بیشترین مسئولیت در ایجاد توازن نیز شامل حال بانوان می شود.

یک بانوی گرامی با مدیریت صحیح هزینه ها و کم کردن مخارج اضافی علاوه بر اینکه به افزایش در آور خانواده کمک می کند برنامه ریزی و الگوی مصرف صحیح را نیز به اعضای خانواده آموزش می دهد.

شناسایی نیازها و تلاش برای فراهم کردن امکانات زندگی در حد نیاز و بنا بر سطح درآمد یکی از هنرهای بانوان و ارزشی خطیر برای آنان به شمار می رود.

هر خانواده اگر بتواند اقلام ضروری و غیر ضروری را لیست و اولویت بندی کند و در ابتدا و در پی اولویت های اصلی و رفع ضروریات باشد و آنچه را کسب کرده به بهترین شکل استفاده کند، مصرف را به خوبی مدیریت کرده است.

بنابراین بجاست که زنان که مدیریت اقتصاد خانواده را عهده دار هستند در ابتدا مهمترین هدف خود را بر تربیت صحیح فرزندان بر طبق معیارها و اصول و فرهنگ خود و نهادینه ساختن ارزش های دینی از جمله قناعت قرار دهند و با افزودن آگاهی و عزت نفس و ارزشمند دانستن این وظیفه بزرگ بر حفظ استحکام خانواده بکوشند.

معقوله ای که دشمنان هر جامعه به سبب آگاهی از آن تلاش برای تخریب آن دارند و یا موجب بحران های گوناگون برای از بین بردن امنیت روانی می شوند.

اگر به فرمایش حضرت علی(ع) که می فرمایند: بزرگترین ثروت قناعت است نگاهی بیندازیم درمی یابیم، همه افراد بیش از آنچه که نیاز دارند، نعمت در اطرافشان وجود دارد و با داشتن روحیه بی نیازی اگر نیاز هم ضروری باشد کسب حوائج با امنیت روانی و رضایت صورت می گیرد و چون هر کس متناسب با سطح در آمد خود سبک زندگی خویش را بنا می دهند، علاوه بر آنکه فرصتی برای کمک به دیگران می یابد از آرامش و آسایش بیشتری بر خوردار خواهد شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.