سرویس: اجتماعی 19:15 - یکشنبه 26 اردیبهشت 1395

همراه با مجله پزشکی؛

دارویی که ممنوعیت های زیادی دارد

داروی سفتریاکسون ممنوعیت های مصرفی زیادی دارد، زیرا عوارض شدیدی دارد از جمله عوارض پوستی و گوارشی تنگی نفس، شوک آنفایلاکسی و واکنش های شبه آنافیلاکسی را به همراه دارد.

به گزارش اصفهان شرق، سمیرا ایرانی، کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهار داشت: در میان گزارش های رسیده به مرکز ADR این معاونت در سال 94، 12 مورد گزارش عارضه از داروی سفتریاکسون در این مرکز به ثبت رسیده است. عوارض گزارش شده عمدتاً مشتمل بر عوارض پوستی و گوارشی تنگی نفس، شوک آنفایلاکسی، واکنش های شبه آنافیلاکسی است.

وی افزود: در بررسی گزارش های ثبت شده یکی از مشکلات ، عدم رعایت سرعت تزریق وریدی فرآورده بوده است که با توجه به اینکه انفوزیون سریع دارو می تواند منجبر به بروز واکنش های حساسیتی شود، بنابراین به منظور پیشگیری از بروز عوارض توجه به نکات زیرحاِئز اهمیت است:

– برای آماده کردن محلول جهت تزریق وریدی باید به ازاء هر 250 میلی گرم سفتریاکسون ،4/2 سی سی آب مقطر یا سرم قندی 5 درصد یا نرمال سالین اضافه کرد و به این ترتیب محلول تهیه شده حاوی 100 میلی گرم سفتریاکسون در هر سی سی خواهد بود. بعد این محلول را باید با 50 تا 100 سی سی سرم قندی 5 درصد یا نرمال سالین رقیق کرد و با توجه به تاثیر تزریق این فرآورده بر میزان وقوع و کنترل عوارض ناشی از آن موکدا توصیه می شود  از تزریق سریع وریدی آن جلوگیری به عمل آمده ، انفوزیون وریدی در محلول مناسب حداقل 15الی 30 دقیقه به طول انجامد.

– از مصرف سفتریاکسون در نوزادانی که یرقان دارند باید اجتناب شود.

– تزریق این فرآورده بایستی صرفا توسط افراد مجرب در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام گیردو از تزریق توسط افراد غیر حرفه ای یا در مکان های غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا جدا خود داری شود.

– توصیه می شود پیش از تجویز و یا تزریق این دارو در مورد سابقه حساسیت دارویی از بیمار سوال شود .مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به سایر سفالوسپورین ها( مانند سفالکسین، سفالوتین ،سفکسیم ،سفتازیدیم، ….) ممنوع می باشد هم چنین با توجه به حساسیت متقاطع پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها نیز تجویز این فرآورده فقط در مواقع بسیار ضروری و با احتیاط فراوان صورت پذیرد.

– در بیماران که نارسایی شدید کلیه و کبد دارند بررسی سطح خونی سفتریاکسون ضروری است.

به گزارش Ifdona – از آنجایی که یکی از عوامل موثر بر افزایش وقوع عوارض دارویی ، مصرف بی رویه فرآورده در موارد غیر ضروری است، اکیدا توصیه می شود از تجویز این دارو در مواردی مانند سرماخوردگی و سایر مواردی که از جمله موارد مصرف تایید شده این فراورده نیست جدا خودداری شود.

– مصرف همزمان سفتریاکسون با محلول ها یا فرآورده هایی حاوی کلسیم مانند رینگر تا 48 ساعت پس از تزریق آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروه های سنی ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.