سرویس: دین و اندیشه » روحانیت ۱۳:۳۹ - شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲

دانلود کتاب ۱۲ جلدی تفسیر نور حجّت الاسلام قرائتی

مجموعه دوازده جلدی تفسیر نور، در جهت مهجوریت زادیی از قرآن و ارائه پیام های انسان ساز کلام الهی به شیوه ای نو و قلمی شیوا، توسط حجّت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی به رشته تحریر درآمده است که در سال ۷۶ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی گردید.

به گزارش واحد رصدفضای مجازی اصفهان شرق:

بدنبال چاپ اوّلین مجلدات این تفسیر، نظرات و پیشنهادات بسیاری از سوی فضلای حوزه و دانشگاه طرح گردید که بیانگر علاقه و توجّه  قشر فرهنگی جامعه، به شناخت مفاهیم قرآن کریم  از طریق این شیوه  می باشد .

دانلود کتاب 12 جلدی تفسیر نور حجّت الاسلام قرائتي – خواندنی ترین, ساده ترین, روان ترین و موجزترین تفسیر قرآن کریم

مجموعه دوازده جلدي «تفسير نور»، در جهت مهجوريت زاديي از قرآن و ارائه پيام هاي  انسان ساز كلام الهي به شيوه اي نو و قلمي شيوا، توسط حجّت الاسلام  والمسلمين محسن  قرائتي به رشته تحرير درآمده  است كه در سال 76 به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي ايران  معرفي گرديد.

بدنبال چاپ اوّلين مجلدات اين تفسير، نظرات و پيشنهادات بسياري از سوي فضلاي حوزه و دانشگاه طرح گرديد كه بيانگر علاقه و توجّه  قشر فرهنگي جامعه، به شناخت مفاهيم قرآن كريم  از طريق اين شيوه  مي باشد .

پس از انتخاب حداقل دوازده تفسير معتبر از مفسّران شيعه و اهل سنّت ، از قدما و معاصران ، چند تن  از طلاب فاضل با مطالعه دقيق آنها، به استخراج نكات و برداشت هاي تفسيري آنها پرداخته و به صورت مكتوب آن را در اختيار مؤلّف قرار مي دهند.

ايشان ضمن مطالعه ي آن مطالب، خود نيز به تحقيق و تتبّع پرداخته و با توجّه به نيازهاي ديني  جامعه، پيام هاي راهبردي قرآن را براي نسل امروز كه تشنه ي دريافت مفاهيم  قرآني هستند، در قالب نكات و پيام هاي آيه، با نثري ساده و روان ارائه  مي دهند. البتّه در برخي موارد نيز برداشت هاي خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخي بزرگان حوزه قرار مي دهند . نوشته هاي  ايشان پس  از ارائه در برنامه آينه وحي راديو، ويراستاري  شده و قبل از چاپ يكبار ديگر توسط خودشان مورد بازبيني نهايي قرار مي گيرد.

مطالب هر آيه در قالب 5 عنوان ارائه مي گردد:

1- متن  آيه، كه با رسم الخط عثمان طه و با اعراب كامل، تايپ و چندين بار مورد دقّت قرار گرفته  است.

2- ترجمه  هر آيه، كه به صورت گروهي و زير نظر مؤلّف محترم و با استفاده  از بهترين ترجمه هاي موجود، (حداقل 6 ترجمه) نگارش يافته و به جهت گويايي و رواني آن، مطالب توضيحي مورد لزوم در ميان پرانتز آمده است.

3- نكته ها، كه امور زير در اين قالب عرضه گرديده است :

الف : بيان ريشه و ترجمه ي لغات مشكل آيه .

ب : بيان شأن نزول آيه كه در فهم محتواي آيه نقش كليدي داشته است.

ج : بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعي قرآن تأثير به سزايي دارد.

د: بيان روايات ذيل آيه، كه در اين بخش با توجّه به گستردگي روايات، تنها به ذكر نمونه هايي  بسنده شده است.

ه: بيان برخي توضيحات براي روشن تر شدن مفهوم آيه.

و: طرح برخي پرسش ها و پاسخ گويي به آنها.

4- پيام ها، كه مقصود اصلي مؤلّف از اين تفسير همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن كتاب زندگي بشر در همه ي عصرها و براي همه نسل هاست. البته  مستند برداشت هاي مؤلّف، چنانكه در پايان هر پيام آمده است يكي از امور زير مي باشد:

الف : مفردات كلمات هر آيه

ب : عبارتي مركّب از چند كلمه

ج : رابطه ي صدر و ذيل آيه

د: رابطه ي هر آيه با آيات قبل.

5- پاورقي كه نشاني آيات و روايات و كتب تفسيري را باختصار آورده است.

همچنين مطالبي مربوط به آيه كه در قالب نكته ها و پيام ها نمي گنجيده، در پاورقي ذكر شده است .

لازم به ذكر است كه در ذيل برخي آيات, مطالب موضوعي مربوط به آيه, به صورت مختصر آمده كه تحت عنوان “توضيح” ارايه گرديده است .

سخن مؤلف

دروس سطح و مقداري از درس خارج را در حوزه علميه قم گذرانده بودم كه به فكر آشنايي بيشتر با قرآن افتادم . با تني چند از دوستان ، هر كدام تفسيري را مطالعه و مباحثه و خلاصه آنرا يادداشت مي كرديم ، اين كار تا پايان چند جزء قرآن ادامه داشت .

در آن ايام شنيدم كه آية الله مكارم شيرازي دامت بركاته با جمعي از فضلا تصميم دارند تفسيري بنويسند.ايشان نوشته هاي تفسيري مرا ديدند و پسنديدند و من نيز به آن جمع پيوستم . پانزده سال طول كشيد تا تفسير نمونه در 27 جلد به اتمام رسيد و تا حال بارها تجديد چاپ و به چند زبان ترجمه شده است . تقريباً نيمي از تفسير نمونه تمام شده بود كه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني رضوان الله تعالي عليه به پيروزي رسيد و من از همان روزهاي اوّل بنا به فرمايش مرحوم علامه شهيد مطهري به تلويزيون رفتم و الان حدود هفده سال است كه هر شب جمعه تحت عنوان درسهايي از قرآن در سيماي جمهوري اسلامي ايران برنامه دارم .

همكاري بنده تا پايان تفسير نمونه ادامه داشت ولي در اين بين به فكر افتادم درس تفسيري را در سطح فهم عموم در راديو شروع كنم . براي اين كار، علاوه بر تفسير نمونه از ده تفسير ديگر نيز يادداشت برداري شد و هر هفته يك روز و در ماه رمضان هر روز برنامه اي تحت عنوان ((آئينه وحي)) از راديو پخش مي گردد.

بارها پيشنهاد شد آنچه را كه در راديو مي گويم به صورت كتاب منتشر شود. تا اينكه چند جزء از نوشته هايم را نزد آية الله حاج سيدمهدي روحاني و آيت الله مصباح يزدي خواندم و به سبك و برداشت هاي تفسيري خود اطمينان بيشتري پيدا كردم . يادداشت ها را براي بازنويسي در اختيار حجةالاسلام محمديان و حجةالاسلام محدثي قرار داده وبعد از تدوين آنها را در اختيار موسسه در راه حق قم گذاشتم تا زير نظر آية الله استادي منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گيرد .

همكاران در چهار جزء اوّل قرآن كريم حجةالاسلام دهشيري و حجةالاسلام جعفري كه نيمي از هفته را به تهران مي آمدند، در تتبع تفاسير مرا كمك كردند. و از جزء پنجم تا شانزدهم كه تاريخ نوشتن اين پيشگفتار است حجة الاسلام سيد جواد بهشتي وحجة الاسلام شيخ محمود متوسل در اين كار مقدس همكاري داشته اند.

امتيازات

1 – اين تفسير از اصطلاحات فني ، ادبي ، فقهي ، كلامي ، فلسفي كه فهم آن مخصوص گروه خاصي است احتراز كرده و تنها درسهايي از قرآن را كه قابل ترجمه به زبان هاي زنده ي دنيا و به صورت تابلو و پيام باشد آورده است .

2 – از تفسير به راي احتراز شده و تنها از متن آيات و يا رواياتي كه از اهل بيت رسول اللّه (ص) آمده استفاده شده است .

3 – بيشتر پيام ها و درسها از متون تفاسير معتبر شيعه و سني استفاده شده و برخي نكات از بنده يا همكاران عزيز بوده است .

از خداوند مي خواهم به همه ما اخلاص و توفيق تدبر و عمل و تبليغ و نشر معارف قرآن را مرحمت فرمايد و توفيق اتمام اين كار مقدس را مرحمت كرده و قرآن را نور دنيا و برزخ و قيامت ما قرار دهد. از مردم عزيز مي خواهم كه به آموزش قرآن تنها در سطح تلاوت و تجويد و ترتيل و تواشيح اكتفا نكرده و مساله ي اصلي را تدبر و عمل به قرآن قرار دهند.

از علما و فضلا مي خواهم كه در تبليغ و تدريس ، قرآن را در متن و مقصد اعلي قرار دهند و در هر منطقه اي در مراكز علمي و فرهنگي و مساجد و مدارس جلسات تفسير قرآن برپا كنند. از همه كساني كه در آشنايي من با اسلام و قرآن و اهل بيت پيامبر نقش داشته اند تشكّر مي كنم و براي آنان به خصوص اساتيد و پدر و مادرم از خداي منّان جزاي خير خواهانم . همچنين از كساني كه در تاليف و تدوين و تصحيح و چاپ ونشر اين تفسير مرا ياري كرده اند و افرادي كه انتقاد يا پيشنهاد سازنده و مفيدي براي تكميل كار داشته اند تشكّر مي كنم .

محسن قرائتي

1374 / 8 / 3

29 جمادي الاول 1415

کتابدوستان گرامی می توانند برای دانلود این مجموعه اینجا کلیک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.